Как да овладееш гнева

Гневът е силна емоция, по-силна от раздразнението и фрустрацията, в някои случаи може да е неудържим (подобно на ярост). Той е в израз на недогувание и непримирение и може да има деструктивна сила. Често трудностите с управление на гнева дават негативно отражение към взаимоотношенията с близките или останалите. Понякога гневът е адекватна реакция, например когато …

Как да овладееш гнева Read More »