При депресия, тревога и стрес

И други проблеми свързани с взаимоотношенията, работата или липса на удовлетворение в живота.

Готови сте за промяна? Да потърсиш подкрепа е грижа към себе си и всеки човек заслужава да не страда.

Еднократна консултация

При започване на психотерапия, първата сесия е диагностична, в нея се изяснява проблема и целта на терапията, както и дали е подходящо да се работи дългосрочно. Ще получите разяснения по конкретен казус, когато това е уместно.

Психотерапия при депресия, тревожност и стрес - София

В зависимост от случая, може да са достатъчни една – две консултации или срещи (тип „коучинг“), с конкретна насоченост касаеща семейството или кариерата / бизнеса. В кои случаи са подходящи краткосрочните консултации:

  • Когато естеството на проблемът или страданието не налага дълбинна промяна и личностно израстване. В този вид краткосрочни консултации не се разглеждат или анализират травми в миналото, фокусът е „тук и сега“ и непосредственото бъдеще, какви са реалните възможности или потенциални решения.

  • Еднократни консултации с цел разяснения по конкретен, специфичен и добре дефиниран въпрос, касаещ близките, семейните отношения, включително рожденото семейство, както и при проблеми с отглеждането и възпитанието на децата, тяхното поведение и други родителски въпроси.

  • Казуси свързани с кариерата или бизнеса, проблеми с колеги, шефа или служителите. Смяна на работата.

Цена за 1 час консултация: 70 лв. Ако имате финансови зазатруднения, цената може да се предоговори съгласно доходите ви.

Интегративна психотерапия

Психотерапията е по-продължителен процес на дълбинна работа, трайна промяна и израстване с цел повече удовлетвореност от живота. Използвам холистичен подход, който разглежда човека в неговата пълна цялост.

Всеки човек е уникален, затова аз използвам гъвкав и адаптивен метод. Вижте повече за моя интегративен подход.

Мога да съм полезен при:

 • Депресия
 • Тревожност и паник атаки
 • Кризи в отношенията
 • Раздяла или загуба
 • Проблеми в двойката
 • Стрес в работата
 • Обсесии и компулсии (ОКР)
 • Психосоматика
 • Управление на гнева

Ако вашият случай е различен, обадете се да обсъдим дали попада в моята компетенция.

Терапия при раздяла. Холистичен поглед към индивида.

Когато се чувствате готови да поемете по този път на повече осъзнатост и удовлетворение, вие правите избор да го извървите съпътствани от своя терапевт, със съдействието на който да постигнете повече разбиране за себе си и трудностите си. Зад всяка емоция, мисъл и поведение стои някаква причина, кога уместна, кога не толкова. За мен терапията е един инструмент, с който разполагате и си служите, подобно на огледало за вашата сляпа точка. Именно това е ценното на този процес, защото сляпата точка остава такава, дори да сме любознателни и да четем много книги. Целта на терапията е постигане на повече осъзнатост с времето и достигане до „спящите“ ни ресурси за справяне с трудностите. А с времето, психотерапията култивира и способността за себерефлексия и себеактуализация.

Колко броя сесии са необходими?

Същинският терапевтичен процес започва след една или две опознавателни първи сесии, необходими за запознаване със случая. В зависимост от сложността му, продължителността на терапията е според нуждите и няма генерален отговор (човек не е схема). Аз работя с интегративния терапевтичен подход, който обединява специфични отношения в едно направление, което е гъвкаво към нуждите на конкретния човек и неговия случай, разглеждайки емоции, мисли, поведение, душа и тяло – холистично като едно цяло. Kакви ще са резултатите? – те зависят от спецификите на случая, мотивацията на клиента и готовността му да посреща своите страхове.

Психотерапията е като физиотерапията, но за душата. То е процес, в който се цели подобрение на Вашето функциониране и облекчение на болките, като понякога този процес отнема месеци и за разлика от медикаментозно лечение, в терапията се полагат усилия, с постоянство и мотивация, по същия начин както един спортист раздвижва своя крак във физиотерапия, за да възстанови функциите си и да намали болките след травма. В психотерапията правим същото – работим за подобряването на различни когнитивни, емоционални и поведенчески функции, както и за облекчаване на страданието, а всичко това от своя страна води до по-удовлетворен живот!

Кога мога да започна?
– Приемам нови клиенти в момента, моля свържете се с мен за безплатна консултация по телефон и записване на час.

Цена за индивидуална терапия: 70 лв. с продължителност 60 минути.
Ако сте в затруднено финансово положение, цената може да се предоговори съгласно доходите ви.

Повече за цените и условията.

Вижте Информирано съгласие за терапия (PDF).

Терапия на двойки - Терапевт Росен Митков

 

Аз съм Росен Митков, интегративен психотерапевт, работя индивидуално и с двойки или семейства.

Вижте повече за мен.

Записване на час: Понеделник - Събота

X