Терапия на ниска цена

niska-cena

Ниска цена за терапия в България?

Психотерапията не е от най-достъпните услуги и това е така, понеже професията е отговорна, с високи ниво на образование и дългогодишна квалификация, специализации и тренинги, които са скъпоструващи и без които услугата не би била ефективна и качествена. Това и е една от професиите, за която има изискване за продължаващо професионално развитие през целия период на практика.

Какви са стандартните средни цени за терапия?

Цените за терапевтична сесия в гр. София варират много широко (50-150 лв.), като средните цени за лична терапия са около 60-80лв., докато за семейна терапия цената е средно 80-100лв. Тенденцията е долната граница да се вдига в бъдеще, тъй като все повече терапевти, работещи на стари цени ги актуализират през 2024 г.  За съжаление, в България психотерапията не се покрива от Здравната каса все още. Лично аз смятам, че всеки човек в нужда все пак трябва да има достъп до психотерапия, дори да не може да си го позволи.

Нямам финансова възможност за терапия, но имам нужда. Какво да правя в тази ситуация?

Често финансовите затруднения са част от проблема, за който бихме потърсили помощ от терапевт.
Ето няколко възможности, ако сте материално затруднено лице и търсите помощ от психотерапевт:

1. Психотерапия на ниска цена.

Да, можете да започнете терапия на по-достъпна за вас цена. Но в кои случаи това се допуска и е възможно?
Единственото основание за намаляване на цената по изключение в конкретен случай е, когато клиентът е в затруднено финансово положение и терапевтът е съгласен да предоговори цената по своя лична преценка, докато това положение трае. Всички други причини са неоснователни. Това се отнася и за терапевти с повече опит и години стаж.

Много психотерапевти (и аз в това число) споделяме тази философията и прилагаме практика за определяне на по-ниска цена, базирана на т.нар. „Sliding scale“, при която цената се намалява спрямо доходите на клиента. Терапевтът е определил ограничен брой часове седмично (слотове в графика си), в които предоставя психотерапия на ниска цена за материално затруднени лица. Тези слотове обикновено са в по-малко натоварената част от графика. В моята практика държа да се подпише декларация относно финансовите обстоятелства, защото не би било честно тези няколко слота да са заети от хора с достатъчно доходи и така достъпът до услугата да се ограничи за реално материално затруднените лица.
По-често психотерапевтите под супервизия имат свободни такива слотове в първите години от практика си, тъй като графикът им все още не е препълнен.  /Виж повече какво е терапевт под супервизия/. Принципът, по който се определя цената винаги е спрямо доходите на клиента, независимо от опита на психотерапевта и дали е по-свободен или по-зает.

Наред ли е терапевт да предлага значително по-ниска цена за терапия, само защото е в начален етап на практиката си и има за цел да привлече клиенти през първите си години на работа?

– Категорично не! Това се счита за нарушение на Етичния кодекс и може да е индикация за липса на квалификация и разрешително. Дори да има ценза, обявяването на значително по-ниски цени би било предпоставка за понижаване на нивото на услугата в България. Затова психотерапевтите под супервизия договарят по-ниска цена само и единствено въз основа на доходите на клиента с цел и те да имат достъп до услугата, а не с цел да се развива практиката на терапевта.

2. Безплатна консултация с психотерапевт по телефон.

Повечето психотерапевти предоставят една безплатна консултация по телефон, с продължителност около 15-20 минути. Макар и да е недостатъчно, пак е една възможност за подкрепа, която може да е полезна за нуждаещите се.

3. Безплатни услуги от Дирекция “Социално Подпомагане”.

В някои случаи имате право на безплатни консултации и психологическа подкрепа от социален работник или психолог, записвайки се за социална услуга, съгласно Закона за социално подпомагане.

По-рядко тези специалисти са психотерапевти, но все пак са квалифицирани за оказване на психологична помощ, а в много случаи са отлични професионалисти, които могат да са ви полезни.

4. Ресурси за спешна психологична помощ

Когато става въпрос за спешна нужда, при насилие, мисли за самоубийство и други неотложни случаи, може да се обадите на Безплатна денонощна гореща линия.

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие и при мисли за самоубийство – 080018676.

ЗВЕНО ЗА СПЕШНА И МОБИЛНА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ. – Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски”: гр. София, р-н Оборище, ул. „Екзарх Йосиф” № 59
Тел: 02 / 981 00 06 – Денонощен спешен кабинет

Телефон 112, спешен и безплатен номер при инциденти или заплаха за здравето и сигурността.

Записване на час: Понеделник - Събота

X