Семейна терапия за двойки и семейства

Фамилната и системната терапия е подходяща e при:

  • Терапия за двойки при трудности в комуникацията, турбулентност и разрив в отношенията.
  • При загуба на доверие или изневяра, възстановяване доверието в партньора и сигурността в отношенията.
  • Семейно консултиране при проблеми с близките, възпитаването на децата и родителски въпроси за тяхното поведение.
  • При развод, консултация на родители относно децата.

Клиентът е самата двойка, а не единият или другият партньор.
Терапевтът е безпристрастен и работи само в интерес на връзката и подобряването на отношенията, комуникацията и доверието. Подобряване на разбирането за емоционалното отреагиране и динамиката в двойката, нуждите на свързаност, може да помогне за изграждане на връзка с повече взаимна подкрепа и удовлетворение от отношенията. Това е особено важно и при загуба на доверие, което може постепенно да бъде изградено наново и да се възстанови интимността.

В случаите на раздяла или развод, целта на терапията е подобряване на междуродителските отношения или разрешаване на спорове относно отглеждането на децата, времето с всеки родител, както и материални и други разногласия. Не се разглежда миналото, двойката е разделена и се работи за бъдещите родителски отношения и здравословният начин на комуникация в интерес на децата и близостта им с родителите.

Терапия на двойки

Консултация и терапия на двойки

Фамилна терапия на двойки

Емоционално фокусираната терапия (ЕФТ) е ефективна терапия на двойки с цел подобряване на отношенията и повече удовлетвореност от връзката. По време на терапията се работи върху начина на комуникация и емоционално свързване между партньорите. Терапевтът е абсолютно безпристрастен и не заема страна, а работи само и единствено в интерес подобряване на взаимоотношенията. С други думи, клиентът не е просто единия или другия партньор, а самата връзка.

Целта е да се излезе от порочния кръг на емоционално отреагиране и да се изгради нов опит и начин на свързване, да се възстанови любящото отношение, което някога е било, да се засили взаимната подкрепа, доверие и близост.

ЕФТ е златния стандарт за семейна терапия при изневяра или нарушено доверие, тъй като в тези случаи има сериозно пропукване в емоционалната свързаност между партньорите, чувството за сигурност във връзката, съответно болката и страха. Това доверие е напълно възможно да се изгради наново, макар и да е трудно и да изисква време, Емоционално фокусираната терапия може да помогне за възстановяване на доверието, което е изгубено или не е било изградено до сега.

Терапията на двойки е базирана на теорията за стиловете на привързаност на Джон Боулби. Аз включвам също и елементи на клиент-центрираната терапия, гещалт терапия и емоционална интелигентност.

Всички хора преживяваме и преудоляваме трудностите чрез другия, взаимозависими сме, и сигурността в близостта е почвата за растеж не само на връзката, но и на индивида.

Цена за сесия 60-80 минути: 80 лв.

Семейна терапия. Родителски въпроси.

Родителски отношения и поведение на децата

Семейната терапия е подходяща при трудности с отношенията в семейството (прякото или разширеното) сътресения на взаимоотношенията или житейски трудности (раздяла, загуба). Често срещани проблеми, при които може да се консултирате, са свързани възпитаването на децата и проблеми с тяхното поведение, нужда от подпомагане в родителските отговорности, както и при трудности с отношенията в рожденното семейство. Пътят към разрешаването на тези проблеми е по-лесен и кратък с помощта на психотерапевт. Използвам фамилния и системния подход, интегрирам и други техники.

При развод

Терапия и медиация при развод

Раздялата в двойката не е просто събитие, а е дълъг процес, често много сложен. Тя касае особено много децата, адаптирането им с новите обстоятелства, още повече и при поява на нов партньор. За децата родителите са важна опора и основа и е от голямо значение за тяхното развитие и благополучие, те да не са фронт на неразрешените конфликти между родителите. При липса на разбирателство в родителските отношения,  може да се работи в семейна терапия за подобряване на комуникацията между разделените родители. Освен това, може да се използва и медиацията, като способ за разрешаване на несъгласията или постигане на споразумение.

Провеждам консултации при раздяла и развод, медиация и помощ при упражняването на родителските права. Използвам подход на ранни системни интервенции и терапия на развода. 

Колко струва семейната терапия? – Цената е 80 лв. за сесия с продължителност 60-80 минути.

Вижте Информирано съгласие за терапия (PDF).

Свържете се с мен за запазване на час – 0888338209.

Терапия на двойки - Терапевт Росен Митков

 

Аз съм Росен Митков и работя както индивидуално, така и с двойки и семейства.

Вижте повече за мен.

Записване на час: Понеделник - Събота

X