Психотерапевт под супервизия

therapy

Някои хора ме питат какво означава терапевт да работи под супервизия, какво представлява и как протича терапия?

Психотерапевт под супервизия

Терапевтите под супервизия са специализанти в психотерапевтична школа, които покриват определени изисквания и които са получили разрешително за работа с решение от комисия (което се преразглежда ежегодно). В началото на своята практика, психотерапевтът е задължен да работи поне 2 години под супервизия, като обсъжда случаите си със своя супервайзор (анонимно и при същото задължение за спазване на конфиденциалност от страна на супервайзора).

5 причини да изберете психотерапевт под супервизия:

1. Психотерапевтите под супервизия са компетентни специалисти, които покриват специфични изисквания за работа като терапевти, което включва определена квалификация и доказани теоритични познания, практичен личен опит, преминати симулации на терапевтичния процес, както и лични качества. Решението за издаване на разрешително се взима от комисия съставена от преподаватели психотерапевти, които освен че проверяват дали се покриват изискванията, също преценяват готовността на кандидатите и тяхната личностна зрялост. Особено внимание се обръща и на становището от личния терапевт на специализанта.

2. Цената за терапевтична сесия е по-висока при някои по-опитни психотерапевти, които са я определили въз основа на своя дългогодишен опит, препълнен график или по други съображения. В същото време по-често психотерапевти под супервизия работят на стандартни цени (средно около 60лв за сесия), тъй като са в начален етап на практиката си, графикът им не е така запълнен, както е при тези с дългогодишен опит. Освен това, те по-често са склонни за предоговаряне на цената за материално затруднени лица. От голямо значение за положителен резултат е терапевтичната връзка, която е плод на различни фактори, съответно не винаги цената е фактор за потенциалния резултат.

3. Терапевтите под супервизия … имат супервайзор. Това означава, че случая се следи допълнително и от опитен психотерапевт, който е специално обучен да подпомага и супервизира. Макар терапевта да работи самостоятелно с клиента в кабинета, реално той не е напълно сам в своята работа. Зад гърба си има опората на супервайзора, с който работят заедно по случая, и който също носи отговорност. Така и нивото на работа е още по-високо.

4. Често в първите си години на работа, терапевти са набрали инерция и хъс в своето професионално развитие и полагат допълнителни усилия, за да се реализират. Това означава, че по всяка вероятност предприемат допълнителни обучения и стремително надграждат своите знания, а наученото е прясно и топло. От друга страна, наличието на допълнително свободно време, позволява то да се използва за повече рефлексия по случаите, което подпомага процеса. Това ме води към петата причина:

5. Графикът не е толкова пълен през първите години на практиката и това позволява записване на по-удобен час. Недостигът на правоспособни психотерапевти в България води до запълнен график на повечето, със седмици или дори месеци напред, особено при по-опитните от тях, които често са и лектори и са по-заети.

Всъщност всеки психотерапевт преди да натрупа дългогодишен опит, някога е започнал под супервизия, със своите първи клиенти, които са преценили да му гласуват доверие. Както вече разбрахме, психотерапевтът под супервизия не е просто обучаващ се новобранец, той е добре подготвен и вече работи като психотерапевт.

Ако изберете психотерапевт под супервизия се уверете, че има надлежно разрешително за работа под супервизия от терапевтична школа.

udostoverenie

Записване на час: Понеделник - Събота

X