Интегративна психотерапия

В своята работа аз използвам интегративен подход – направление, в което избрах да се обучавам, защото моето разбиране за човешкото страдание винаги е било холистично и смятам, че психиката е много сложна и не съществува универсална теория, техника или рецепта, която да работи еднакво добре за всички ситуации и за всички хора.

Интегративната терапия е изключително подходящ метод за моя фокус на работа: достигане на повече удовлетвореност в живота,  кариерно и бизнес развитие, по-добри отношения с интимния партньор или с близки и колеги. Методът е ефективен и особено гъвкав при състояния на депресия, тревожност, бърнаут, паник атаки, обсесия/компулсия (ОКР) и психосоматика.

Емоционално фокусирана терапия (ЕФТ)

При работа в терапия на двойки използвам Емоционално фокусирана терапия, подход който е доказал своята ефективност при разрив в интимните отношения, загуба на доверие, липса на взаимна подкрепа и близост. Целта на терапията е излизане от порочния кръг на взаимни емоционални (защитни) отреагирания, водещи до напрежение, разочарование или отдалечаване, същевременно подпомагане и култивиране на сигурна среда, в която партньорите се сближават, изграждат повече доверие, интимност и взаимна чувствителност към емоционалните си нужди.

Интегративна психотерапия

Интегративната психотерапия е течение, с особено отношение към практикуването на психотерапия, която утвърждава неизменната и присъща стойност, която всеки индивид притежава. За мен този подход в основата си представлява синтезиране на цялото човешко познание за онези общи аспекти, които правят психотерапията ефективна. Ключово за разбирането ми за холистичния подход е интеграцията на личността и погледа към нивото на функциониране на човека в афективен, поведенчески, емоционален, когнитивен, душевен и физиологичен аспект. Вярвам, че душа – психика – тяло са дълбоко свързани и винаги едното въздейства на другото и обратното, затова не можем да ги разглеждаме отделно и да се фокусираме върху едното, оставяйки на заден план другото. Напротив, липсата на интеграцията е коренът на проблемите ни и на психосоматичните заболявания. Терминът интегративна също се отнася и до процеса по интеграция на несъзнаваното съдържание на психиката – онези потиснати и непреработени неща на Аз-а, до които нямаме достъп, но които са част от нашата психика. Това не означава непременно травмите в миналото да се преживяват отново и отново, изобщо не е цел да се преминава през страданията, а да съумеем да си даваме сметка, че те съществуват и може би допринасят за нашите трудности в живота, както и че преживяванията от миналото, които отнасяме и в настоящето, може да не са вече актуални, но въпреки това сега ни спъват по пътя към повече удовлетвореност.

Интегративната психотерапия взема в предвид различни възгледи и теории за начина на функциониране на човека, които макар да са различни, имат общи фактори и имат една и съща цел – да подобрят качеството на живота на човек в неговото интрапсихично, междуличностно и социално-културно пространство. Интегративна е психотерапията, която взима под внимание няколко различни модела, всеки от които частично обяснява страданието и поведението: психодинамична терапия, клиент-центрирана терапия, неорайхианска психотелесна аналитична терапия, гещалт терапия, когнитивно-поведенческа терапия, фамилна и системна терапия и други. Считам, че всеки един метод е по-ефективен, когато е интегриран селективно с други аспекти от подхода на терапевта. Начинът, по който това става не е просто да се смесят в един еклектичен микс от подходи (тип миш-маш), а чрез мета-интеграция. В своя подход аз използвам асимилативния интегративен модел на психотерапия – работя основно през един метод (започвам с него), като в процеса асимилирам (привнасям) техники от други методи, когато това е уместно и в зависимост от посоката на работа. Това означава, че аз съм гъвкъв и отворен към нови идеи, които бих включил и адаптирал към конкретния случай и човек.

Нашият ум от една страна ни прави интелигентни същества, но от друга страна ние все още сме телесни създания, тялото ни е тясно свързано с психиката и ни сигнализира към онези травмиращи преживявания в миналото, които са ни определили до някаква степен. Това е едно обяснение за начина ни на придвижване към света, нуждите и потребностите, на които може да обърнем внимание. Когато говорим за взаимоотношения, вярвам, че преди всичко нашият стил на привързване се корени в най-ранния ни опит със света – нашите преживявания по време на първите близки отношения и последващото функциониране на междуличностно ниво.

Далеч не пренебрегвам и невробиологичните и генетичните предпоставки за нашите мисли, поведение и за начина, по който преживяваме. Именно затова моя философия е, че холистичния подход е най-адекватния поглед върху страданието на човека.

Всеки човек има стойност и заслужава подкрепа и помощ. Вижте повече за моите

Основни принципи на работа.

Росен Митков, интегративен психотерапевт

Записване на час: Понеделник - Събота

X