Как да овладееш гнева

Гневът е силна емоция, по-силна от раздразнението и фрустрацията, в някои случаи може да е неудържим (подобно на ярост). Той е в израз на недогувание и непримирение и може да има деструктивна сила. Често трудностите с управление на гнева дават негативно отражение към взаимоотношенията с близките или останалите.

Понякога гневът е адекватна реакция, например когато сериозно ни нарушат границите, но когато обаче става дума за реакция, която е непропорционална на ситуацията и този гняв не кореспондира на стимула, тогава може да се касае за занижен контрол на импулса и поведението, за липса на саморегулация и в някои случаи, когато се нарушават правата на другите, за периодично експлозивно разстройство – кратка, непланирана и импулсивна агресия (вербална или физическа). Последствията са: разрив в отношенията, семейството, проблеми в работата и социалния кръг, а дори и обществото (например „road rage“). Счита се, че това агресивно поведение се наблюдава по-често при индивиди с история на физическа или емоционална травма преди навършване на 20г.

Можете да отнесете този проблем в психотерапия, както и да практикувате умение за контрол. За целта ти препоръчвам по-чести физически активности седмично, а когато усетиш гнева:

  • Дишай дълбоко;
  • Насочи вниманието си върху това какво усещаш в тялото;
  • Опитай първо да помислиш, преди да действаш;
  • Какви други опции има в тази ситуация?
  • Направи таймаут и отложи реакцията, това ще помогне с охлаждане на страстите!
  • Канализирай енергията по конструктивен начин, как може да се адресира проблема, асертивно и с ясна комуникация на фрустрацията? Не нападай словесно, придържай се към „Аз“ изрчения.

Записване на час: Понеделник - Събота

X