Възпитателни стратегии за хиперактивни деца

Как да подходим към деца с хиперактивност и занижено внимание

Предизвикателство е за един родител да се справи с по-хиперактивно дете, което има и занижено внимание. Ето няколко препоръки за стратегии:

👉 Проявете търпение. Неспазването на дисциплина може да фрустрират всеки родител, а детето да прояви емоционален изблик. Понякога тези изблици помагат на детето за неговото емоционалното освобождаване.
👉 Рамката с ясни и конкретни правила е важна, както и да сме последователни и да не ги променяме често. Децата обичат предвидимост и рутината. Санкциите са непосредствени, но не насочени към личността, а към поведението. Избягвайте “ти си лош” и изречения с “ти”.
👉 Говорете бавно и ясно, с убедителен, но мек глас. По възможност на близко разстояние (1 метър). Молбите отправяйте без абстрактност, без излишни подробности и обяснения, защото на детето и без това му е трудно да задържи вниманието си дълго време. Поискайте да резюмира казаното с негови думи.
👉 Уловете доброто поведение и го възнаградете веднага, не отлагайте. Наградите трябва да са системни и по-социално насочени (похвали).
👉 Поведението има невробиологично обяснение и не е в следствие на лошо възпитание или липса на дисциплина. На децата им е трудно да задържат вниманието си и да потискат активността си. Добре е двамата родители и учителите да имат един подход и разбиране, че детето не е злонамерено и да подкрепят неговото развитие.

Във всички случаи търпението е ключово, отношението е в посока подкрепа с особена чувствителност към себеоценката на детето.

Записване на час: Понеделник - Събота

X