Активно слушане

Много хора ме питат как да подобрят комуникацията си с близките. Активното слушане ни помага да се свържем с другите и най-вече да избегнем неразбирателство, било то с хората, които обичаме или пък с колеги в работата. То по своята същност означава временно да оставим своите нужди настрана, както и личното си мнение и предразсъдъци, да насочим вниманието си към другия, като го слушаме с цел да разберем неговата история, така както я преживява. Това създава повече приемственост, доверие и подобрява комуникацията между нас. 

Как да сме добри активни слушатели?

  • Опитваме се да разберем и попием историята на другия.
  • Докато слушаме не си подготвяме отговора и не мислим какво да кажем.
  • Насочваме вниманието си върху събеседника, гледаме го в очите и не се разсейваме. Представяме си как бихме се почувствали на негово място.
  • Вместо да даваме съвети, рефлектираме казаното с емпатия. За да сме сигурни, че разбираме, синтезираме казаното обратно към другия.
  • Не прекъсваме и даваме възможност на другия да говори. Показваме, че внимаваме и не сме отнесени.
  • Задаваме уточнителни въпроси, за да си доизясним разбраното.
  • Не съветваме, не даваме морални оценки и нямаме за цел да покажем колко много знаем.

Записване на час: Понеделник - Събота

X